Chúng tôi mở ra
thị trường mới

Nhà phát triển thị trường

AluMag® là “Nhà phát triển thị trường” thâm nhập thành công các thị trường mới, tạo ra doanh nghiệp và địa phương hóa nhà cung cấp hàng đầu cho công ty của bạn. AluMag® tiếp cận bất kỳ thị trường đầy hứa hẹn nào và mở ra cánh cửa cho doanh nghiệp của bạn – bất kể khu vực, thị trường, ứng dụng, vật liệu, quy trình hoặc sản phẩm. AluMag® Giúp Bạn Thành Công – Trên Toàn Thế Giới!

Chúng ta làm gì

Market Research
Nghiên cứu thị trường

ALUMAG® cung cấp cho bạn và doanh nghiệp của bạn thông tin thị trường mà bạn cần để đưa ra các quyết định chiến lược tốt nhất và giúp bạn thành công trên toàn thế giới!

Roadshows/events
Roadshow / Sự kiện

ALUMAG® đã tận dụng cộng đồng các giám đốc điều hành kinh doanh toàn cầu để tạo ra một nền tảng đẳng cấp thế giới nhằm hỗ trợ các giám đốc điều hành đưa ra các liên hệ và quyết định đúng đắn cho tổ chức của họ.

Market Development
Phát triển thị trường

ALUMAG® tiếp cận các thị trường mới và mở ra cánh cửa cho các mục tiêu kinh doanh chiến lược của khách hàng trong thị trường ứng dụng, vật liệu, quy trình hoặc sản phẩm mới nổi và đang bùng nổ.

Strategic Localization
Bản địa hóa chiến lược

ALUMAG® có chuyên môn toàn cầu để tìm kiếm, xác định, đánh giá và xác nhận các cơ hội kinh doanh chiến lược tiềm năng để mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn.

previous arrow
next arrow

Tìm địa chỉ liên hệ AluMag® của bạn

Chúng ta đang ở đâu

Bắc Mỹ

Địa điểm văn phòng
Plymouth (MI), Hoa Kỳ

Chi tiết liên hệ
C: +1 248 962 5086
r.boeker@alumag.com

Ngôn ngữ
Anh, Đức, Tây Ban Nha

Địa điểm văn phòng
Naucalpan, Mexico

Chi tiết liên hệ
C: +52 1554 8889107
a.mejia@alumag.com

Ngôn ngữ
Anh, Pháp, Tây Ban Nha

Nam Mỹ

Địa điểm văn phòng
Plymouth (MI), Hoa Kỳ

Chi tiết liên hệ
C: +1 248 962 5086
r.boeker@alumag.com

Ngôn ngữ
Anh, Đức, Tây Ban Nha

Địa điểm văn phòng
Naucalpan, Mexico

Chi tiết liên hệ
C: +52 1554 8889107
a.mejia@alumag.com

Ngôn ngữ
Anh, Pháp, Tây Ban Nha

Châu Âu

Địa điểm văn phòng
Menden, Đức

Chi tiết liên hệ
C: +49 172 6000569
j.gaertner@alumag.com

Ngôn ngữ
Tiếng anh, tiếng đức

Châu Á

Địa điểm văn phòng
Bad Homburg, Đức

Chi tiết liên hệ
Đt: +49 6172 2792785
C: +49 172 6415876
y.zhou@alumag.com

Ngôn ngữ
Anh, Đức, Trung, Nhật

gà tây

Địa điểm văn phòng
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Chi tiết liên hệ
Đt: +90 5455 153370
c.evirgen@alumag.com

Ngôn ngữ
Tiếng Anh, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Châu Úc

Địa điểm văn phòng
Plymouth (MI), Hoa Kỳ

Chi tiết liên hệ
C: +1 248 962 5086
r.boeker@alumag.com

Ngôn ngữ
Anh, Đức, Tây Ban Nha

Nam Phi

Địa điểm văn phòng
Menden, Đức

Chi tiết liên hệ
C: +49 172 6000569
j.gaertner@alumag.com

Ngôn ngữ
Tiếng anh, tiếng đức

Tin tức

AluMag Một phần của cuộc thảo luận bảng điều khiển

AluMag Một phần của cuộc thảo luận bảng điều khiển