AluMag – Một phần của cuộc thảo luận bảng EUROGUSSMEX

Jost Gaertner

Đối tác quản lý

Chi tiết liên hệ
ĐT: +172 6000 569
j.gaertner@alumag.com

AluMag Automotive tự hào thông báo rằng Jost Gaertner – Đối tác quản lý tại AluMag Automotive – đã được mời tham gia vào cuộc thảo luận của hội đồng EUROGUSS MEXICO năm 2021.

“Những thay đổi đột phá trong ngành công nghiệp đúc ở Bắc Mỹ – Rủi ro hay Cơ hội?” là tiêu đề của cuộc thảo luận của ban hội thẩm tại EUROGUSS MEXICO 2021.

Được điều hành bởi Ông Heinrich Fuchs – Martinrea Honsel Germany GmbH – các chuyên gia đúc sau đây đã thảo luận về sự phát triển hiện tại trong ngành công nghiệp đúc:

– Jaime Puente | Bocar Group
– Alejandro Arrambide | Nemak Global
– Edgar Alarcon | Ford México
Tham gia GAERTNER | AluMag Ô tô GmbH