Mối đe dọa từ carbon / composite đối với nhôm đúc

Tham gia GAERTNER

Đối tác quản lý

Chi tiết liên hệ
ĐT: +49 172 6000569
j.gaertner@alumag.com

Ying ZHOU

Trưởng nhóm các dự án Nhật Bản & Trung Quốc

Chi tiết liên hệ
ĐT: +49 172 6415876
y.zhou@alumag.com

MÔ TẢ PHẠM VI & PHƯƠNG PHÁP

AluMag ® đã phân tích mối đe dọa từ composite / sợi carbon đối với nhôm đúc trong các ứng dụng hệ thống treo và BIW.

Mục tiêu chính là cung cấp cho khách hàng[European aluminum foundry] với tổng quan về ứng dụng phác thảo mối đe dọa từ composite / sợi carbon theo dòng thời gian “ Dự kiến khi nào ”.

Dòng thời gian dựa trên AluMag hiện có ® thông tin thị trường cũng như về 20 cuộc phỏng vấn với các chuyên gia trong ngành đại diện cho OEM, nhà sản xuất sợi carbon và nhà sản xuất công cụ.