AdBlue / DEF / Arla

Tham gia GAERTNER

Đối tác quản lý

Chi tiết liên hệ
ĐT: +49 172 6000569
j.gaertner@alumag.com

ROBERTO BOEKER

Đối tác quản lý

Chi tiết liên hệ
ĐT: +1 248 9625086
r.boeker@alumag.com

PHẠM VI:

Khách hàng tham gia vào lĩnh vực kinh doanh ô tô với sự phân phối của AdBlue / DEF ở Châu Âu. Vì khách hàng không có sẵn nguồn tài nguyên ô tô về cách tham gia thành công vào ngành này, họ đã giữ lại AluMag để giúp họ thiết kế, quản lý và triển khai cơ sở hạ tầng AdBlue / DEF trên toàn thế giới. Đơn vị kinh doanh quản lý chương trình và liên lạc của AluMag đang điều phối và quản lý thành công các hoạt động AdBlue / DEF hàng ngày trên khắp Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Cách hoạt động của động cơ diesel – BMW USA
Thảo luận chung về BMW Adblue
Động lực học hiệu quả – Khám phá động cơ diesel tiên tiến – BMW USA
Dự án MWerks 335D – Nạp đầy chất lỏng xả diesel
Báo cáo Người tiêu dùng trả $ 32,20 / gallon để lấp đầy trên AdBlue